תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התו"ב

איך מפחיתים היטל השבחה

מהו סעיף 197

סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה קובע: "נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמה, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200".

 

הסעיף עוסק בפיצויים לפגיעה בעקבות אישורה של תוכנית, ובכללן תכניות מתאר מחוזיות ותכניות מתאר ארציות. על פי החוק, בעלי המקרקעין או בעלי זכות בהם, זכאים להגיש תביעה (ולפי פס"ד זה כולל דיירים מוגנים), בתנאיי שביום תחילת התוכנית הם היו בעלי הזכות.

 

הפגיעה יכולה להיות פגיעה ישירה המובילה לירידת ערך, לדוגמה: צמצום זכויות בנייה או יחידות דיור בקרקע המיועדת לבנייה, שינוי ייעוד של הקרקע, הקפאת בנייה או פגיעה עקיפה, אשר לעיתים יהיה קושי בהוכחה שהיא מובילה לירידת ערך, לדוגמה: בניית גורד שחקים החוסם את הנוף או זרימת האויר, סלילת כביש רועש.

 

החוק חל רק על מקרקעין הנמצאים בתוך הקו הכחול של התכנית או גובלים עימו (גובלים = נושקים פיזית לקו הכחול או שביניהם מפריד שטח פתוח צר או כביש צר לכל היותר).

כיצד ניתן לתבוע

את התביעה בגין סעיף 197 ניתן להגיש לוועדת התכנון והבנייה יחד עם שומת שמאי מקרקעין לירידת ערך הנכס, עד 3 שנים מתחילת תוקפה של התכנית (תאריך הפרסום + 15 ימים), כאשר שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה. המועד הקובע לחישוב הפיצויים הוא יום הפרסום למתן תוקף.

 

מי שיכול להגיש את התביעה הוא כל מי שהיה בעל זכויות בנכס, כבעלים או חוכר לדורות, ביום אישור התכנית ועשוי להיפגע מעצם מימושה. סכום הפיצויים שיפסק יהיה 100% מירידת שווי המקרקעין כתוצאה של אישורה של התכנית הפוגעת.

 

במידה ואתם חושבים כי ערך הנכס שלכם נפגע עקב אישורה של תכנית, נשמח לבדוק עבורכם את הנושא, לייעץ לכם ובמידת הצורך ללוות את הגשת תביעת הפיצויים בגין ירידות ערך לפי סעיף 197.

שירות לעו"ד וכונסי נכסים

מידע נוסף

הערכת שווי נכסים ודמי שימוש

מידע נוסף

בדיקת טרום רכישה/מכירה

מידע נוסף

היטל השבחה

מידע נוסף