שמאות לאשראי חוץ בנקאי

מחפשים מידע בנושא שמאות למשכנתה חוץ בנקאית? שמאות למימון חוץ בנקאי? בעמוד זה תמצאו את כל הפרטים הרלוונטיים.

משרדנו מבצע שומות לפי תקן 19 לתקינה השמאית, המיועדות לצורך שעבוד נכסים קיימים ולצורך קבלת מימון חוץ בנקאי בעבור רכישת נכסים חדשים.

שמאות לפי תקן 19 הינה עריכת שומת נכס מורחבת, הכוללת את כל ההיבטים הנדרשים לצורך הערכת שווי לנכס.

חשוב לדעת, שלפי תקן 19, מוערכות הזכויות הקנייניות הרשומות או כאלו הניתנות לרישום ע"י לוקח השעבוד ובנוסף מובאים בחשבון רק השטחים הבנויים לפי היתרי בניה וזכויות בניה מאושרות. לא יובאו בחשבון חריגות בניה ושווי ספקולטיבי (פוטנציאלי).

 

אשראי חוץ בנקאי

 

כאשר לוקחים הלוואה חוץ בנקאית, נכס המקרקעין, המלווה בדו"ח שמאי לשעבוד חוץ בנקאי, יכול להוות בטוחה בעלת סיכון נמוך, המאפשר לגופים המלווים לתת הלוואה בתנאים טובים.

 

משכנתה חוץ בנקאית, הינה הלוואה לצורך דיור, הניתנת ע"י גוף מסחרי כגון חברות ביטוח, חברות פיננסיות, גופי אשראי, קרנות הון ועוד, ולא רק ע"י בנק מסחרי. חברות אלו קובעות לעיתים תנאים שונים מהבנקים ולרוב מתחרות בתנאי הבנקים, אשר לא תמיד יכולים לתת מענה להצעות החיצוניות. הלוואות אלו ניתנות אל מול שעבוד מדרגה ראשונה של נכס הלווה, או מדרגה שניה אם כבר קיימים בנכס משכנתה או שעבוד קודמים.

בנוסף, שעבודים אלו יכולים לשמש כהלוואה לכל מטרה אפשרית, בין היתר- השקעות שונות, רכישת נכסים וסגירת חובות קודמים.

 

מגמת השימוש במימון חוץ בנקאי, נמצאת בשנים האחרונות בעליה, גם בגלל התנאים האטרקטיביים שמוצעים ע"י הגופים החוץ בנקאיים וגם בגלל שהלוואה חוץ בנקאית זו, לא בהכרח באה במקום לקיחת משכנתה מהבנק, כך שהלקוחות יכולים להגדיל את המינוף של הנכס אותו הם קונים.

שמאי לשעבוד חוץ בנקאי

את השעבוד החוץ בנקאי, צריך מי שאינו רוצה או אינו יכול לקבל הלוואה מהבנקים המסחריים. ישנם לקוחות שהבנקים המסחריים לא אישרו להם את המשכנתה או את שעבוד הנכס. זה יכול לקרות במידה והבנק מעריך שהלקוח יתקשה בהחזר ההלוואה, או שהלקוח נחשב ללקוח מוגבל, או שהבנק מעריך שמבחינתו מדובר בעסקה מסוכנת. במקרים כאלו, ייתכן וגופים המספקים אשראי חוץ בנקאי, יסכימו לתת את ההלוואה, כתלות בפרמטרים אישיים של הלווים, כגון הכנסות ומצבו הבנקאי, כאשר הסיכון הנלקח על ידם יבוא לידי ביטוי בריביות גבוהות יותר. כשהבנק מסרב לאשר משכנתה, כדאי לבדוק את הסיבה לכך. לפעמים מדובר בעסקת נדל"ן כושלת שעשויה להסב הפסדים, לפעמים מדובר בבקשה שהינה מעבר ליכולת ההחזר הריאלית של המבקש. לכן, לא בכל פעם שהבנק מסרב להעניק משכנתה או שעבוד, כדאי לפנות לגוף חיצוני שייתן משכנתה חוץ בנקאית. כדאי לשים לב, שגם כאשר נלקח המימון החוץ בנקאי, או אפילו משכנתה מהבנק, תמיד רצוי לקחת את הסכום הדרוש לצורך השעבוד, ולא להתפתות לקבלת סכומים גבוהים יותר שלא לצורך.

שמאות למימון חוץ בנקאי ואשראי חוץ בנקאי

אחד היתרונות בלקיחת שיעבוד על נכס קיים (לא ברכישה חדשה), מגוף חוץ בנקאי, הוא שלעיתים ניתן לקבל מימון של עד 70% משווי הנכס הקיים (שווי הנכס יקבע ע"י שמאות למשכנתה חוץ בנקאית), בניגוד לבנקים המסחריים שנותנים בד"כ מימון של עד 50% משווי הנכס הקיים, גם כאן, בכפוף להצגת חוות דעת של שמאי מקרקעין.

יתרון נוסף הינו, שחלק מהגופים אשר נותנים אשראי חוץ בנקאי, הבירוקרטיה פחות מורכבת. הם מקלים על הליך קבלת האישור ומקצרים את פרק הזמן שלוקח עד לקבלת ההלוואה.

 

שוקלים לשעבד נכס או לקחת מימון חוץ בנקאי לרכישת נכס חדש?

מחפשים שמאי למימון חוץ בנקאי? שמאי לשעבוד חוץ בנקאי?

פנו אלינו עוד היום להצעת מחיר!

שירות לעו"ד וכונסי נכסים

מידע נוסף

הערכת שווי נכסים ודמי שימוש

מידע נוסף

בדיקת טרום רכישה/מכירה

מידע נוסף

היטלי השבחה

מידע נוסף