שמאות לאשראי חוץ בנקאי

אסף אפל שמאי מקרקעין מוסמך

מחפשים מידע בנושא שמאות למשכנתא חוץ בנקאית? שמאות למימון חוץ בנקאי? בעמוד זה תמצאו את כל הפרטים הרלוונטיים.

משרדנו מבצע שומות לפי תקן 19 לתקינה השמאית, המיועדות לצורך שעבוד נכסים קיימים ולצורך קבלת מימון חוץ בנקאי בעבור רכישת נכסים חדשים.

שמאות לפי תקן 19 הינה עריכת שומת נכס מורחבת, הכוללת את כל ההיבטים הנדרשים לצורך הערכת שווי לנכס.

חשוב לדעת, שלפי תקן 19, מוערכות הזכויות הקנייניות הרשומות או כאלו הניתנות לרישום על ידי לוקח השעבוד ונוסף על כך מובאים בחשבון רק השטחים הבנויים לפי היתרי בנייה וזכויות בנייה מאושרות. לא יובאו בחשבון חריגות בנייה ושווי ספקולטיבי (פוטנציאלי).

 

כאשר לוקחים הלוואה חוץ בנקאית, נכס המקרקעין, המלווה בדו"ח שמאי לשעבוד חוץ בנקאי, יכול להוות בטוחה בעלת סיכון נמוך, המאפשר לגופים המלווים לתת הלוואה בתנאים טובים.

 

משכנתא חוץ בנקאית, הינה הלוואה לצורך דיור, הניתנת על ידי גוף מסחרי כגון חברות ביטוח, חברות פיננסיות, גופי אשראי, קרנות הון ועוד, ולא רק על ידי בנק מסחרי. חברות אלו קובעות לעיתים תנאים שונים מהבנקים ולרוב מתחרות בתנאי הבנקים, אשר לא תמיד יכולים לתת מענה להצעות החיצוניות. הלוואות אלו ניתנות אל מול שעבוד מדרגה ראשונה של נכס הלווה, או מדרגה שניה אם כבר קיימים בנכס משכנתא או שעבוד קודמים.

כמו כן, שעבודים אלו יכולים לשמש הלוואה לכל מטרה אפשרית, בין היתר - השקעות שונות, רכישת נכסים וסגירת חובות קודמים.

 

מגמת השימוש במימון חוץ בנקאי, נמצאת בשנים האחרונות בעליה, גם עקב התנאים האטרקטיביים שמוצעים על ידי הגופים החוץ בנקאיים וגם כיוון שהלוואה חוץ בנקאית זו, לא בהכרח באה במקום לקיחת משכנתא מהבנק, כך שהלקוחות יכולים להגדיל את המינוף של הנכס שאותו הם קונים.

שמאי לשעבוד חוץ בנקאי

את השעבוד החוץ בנקאי, צריך מי שאינו רוצה או אינו יכול לקבל הלוואה מהבנקים המסחריים. ישנם לקוחות שהבנקים המסחריים לא אישרו להם את המשכנתא או את שעבוד הנכס. זה יכול לקרות אם הבנק מעריך שהלקוח יתקשה בהחזר ההלוואה, או שהלקוח נחשב ללקוח מוגבל, או שהבנק מעריך שמבחינתו מדובר בעסקה מסוכנת. במקרים כאלו, ייתכן שגופים המספקים אשראי חוץ בנקאי, יסכימו לתת את ההלוואה, כתלות בפרמטרים אישיים של הלווים, כגון הכנסות ומצבו הבנקאי, כאשר הסיכון הנלקח על ידם יבוא לידי ביטוי בריביות גבוהות יותר. כשהבנק מסרב לאשר משכנתא, כדאי לבדוק את הסיבה לכך. לפעמים מדובר בעסקת נדל"ן כושלת שעשויה להסב הפסדים, לפעמים מדובר בבקשה שהינה מעבר ליכולת ההחזר הריאלית של המבקש. לכן, לא בכל פעם שהבנק מסרב להעניק משכנתא או שעבוד, כדאי לפנות לגוף חיצוני שייתן משכנתא חוץ בנקאית. כדאי לשים לב, שגם כאשר נלקח המימון החוץ בנקאי, או אפילו משכנתה מהבנק, תמיד רצוי לקחת את הסכום הדרוש לצורך השעבוד, ולא להתפתות לקבלת סכומים גבוהים יותר שלא לצורך.

שמאות למימון חוץ בנקאי ואשראי חוץ בנקאי

אחד היתרונות בלקיחת שיעבוד על נכס קיים (לא ברכישה חדשה), מגוף חוץ בנקאי, הוא שלעיתים ניתן לקבל מימון של עד 70% משווי הנכס הקיים (שווי הנכס יקבע על ידי שמאות למשכנתא חוץ בנקאית), בניגוד לבנקים המסחריים שנותנים בד"כ מימון של עד 50% משווי הנכס הקיים, גם כאן, בכפוף להצגת חוות דעת של שמאי מקרקעין.

יתרון נוסף הוא, שאצל חלק מהגופים אשר נותנים אשראי חוץ בנקאי, הבירוקרטיה פחות מורכבת. הם מקלים על הליך קבלת האישור ומקצרים את פרק הזמן שלוקח עד לקבלת ההלוואה.

 

שוקלים לשעבד נכס או לקחת מימון חוץ בנקאי לרכישת נכס חדש?

מחפשים שמאי למימון חוץ בנקאי? שמאי לשעבוד חוץ בנקאי?

פנו אלינו עוד היום להצעת מחיר!

שירות לעו"ד וכונסי נכסים

מידע נוסף

הערכת שווי נכסים ודמי שימוש

מידע נוסף

בדיקת טרום רכישה/מכירה

מידע נוסף

היטל השבחה

מידע נוסף