הפחתת היטל השבחה

הפחתת היטל השבחה

אנו מתמחים בכתיבת שומות נגדיות וייצוג הנישום אצל שמאי מכריע לצורך הפחתת היטל השבחה.
אם חויבתם בהיטל השבחה, בין אם מדובר בנכס פרטי או בנכס מסחרי או משרד, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל חוות דעת שמאית ראשונית, האם כדאי לנסות להפחית את גובה התשלום.

הפחתת היטל השבחה

מהו היטל השבחה?

לפני שנדבר על הפחתתו, ראוי שנשאל – "מהו היטל השבחה?" היטל השבחה אינו מס, אלא תשלום חובה החל על נכס מקרקעין אשר שוויו עלה (קרא עוד על הערכת שווי לנכס) עקב מתן הקלה, התרת שימוש חורג או אישור תכנית על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה (תכניות אשר אושרו החל ביום 01/07/1975 ), על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

עליית שווי המקרקעין תבוא עקב מתן אחד מהאישורים להלן:

  1. אישור תב"ע (תכנית בניין עיר) – לדוגמה: אישור תכנית המוסיפה או מגדילה אחוזי בנייה בנכס.
  2. אישור הקלה – לדוגמה: חריגה מגבולות קווי בניין.
  3. אישור שימוש חורג – לדוגמה: שימוש בנכס המוגדר כשטח משרד לטובת מגורים.

איך מפחיתים היטל השבחה

גובה היטל ההשבחה הנו 50% מהעלייה בשווי המקרקעין כפועל יוצא ממתן האישור.
בעל המקרקעין ביום מתן אחד מהאישורים הנ"ל הנו האדם שעליו חלה חובת התשלום.
מועד תשלום היטל ההשבחה נקבע ליום מימוש הזכויות, ז"א יום מכירת או העברת הזכויות בנכס, יום קבלת היתר ביניה או יום תחילת השימוש החורג.
מועד חישוב ההשבחה הוא יום מתן האישור לשימוש חורג או ההקלה, או 15 יום מהיום שבו אושרה התכנית המשביחה.

בהתחשב בכך, יש לשאול את השאלה "איך מפחיתים היטל השבחה?"
ישנם מקרים מסוימים שבהם יינתן פטור מהיטל ההשבחה, כגון בשכונה שהוכרזה כשכונת שיקום (כל עוד ההכרזה בתוקף), "אזור שיקום" (כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965), הרחבה של דירה ששטחה לא יעלה על 140 מ"ר (ובתנאים מסוימים נוספים), השבחה בגין בניית מרחב מוגן ועוד.
בקרקע המשמשת לבניית דירת מגורים או להרחבתה, שההשבחה בה נובעת מתמ"א 38 יהיה ההיטל בשיעור של 5% מההשבחה.

איך מפחיתים היטל השבחה?

מה שניתן לעשות לטובת הפחתת היטל השבחה הוא לערער על השומה.

אם ישנה מחלוקת על החיוב עצמו, ניתן לערער בתוך 45 יום מרגע הוצאת השומה לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.

אם ישנה מחלוקת על גובה החיוב ולא על עצם החיוב, ניתן בתוך 45 ימים לפנות ליו"ר מועצת השמאים ולבקש למנות שמאי מכריע.

 

 

אנו מלווים ומדריכים את הלקוח מרגע כניסתו למשרד, דרך כתיבת השומה ועד ייצוג הנישום אצל שמאי מכריע.

כדי להגיע להפחתה מלאה או חלקית, מהדרישה לתשלום היטל ההשבחה, צריך ניסיון וידע רב, עבודת מחקר מעמיקה וסקירה מקיפה של נתונים רבים. כל זה, מאפשר לנו להגיע אל התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו.

לקבלת מידע נוסף על איך מפחיתים היטל השבחה ולקביעת פגישת ייעוץ בנושא הפחתת היטל השבחה צרו עימנו קשר טלפוני או דרך האתר.