הפחתת היטל השבחה

אנו מתמחים בכתיבת שומות נגדיות וייצוג הנישום אצל שמאי מכריע לצורך הפחתת היטל השבחה.
במידה וחויבתם בהיטל השבחה, בין אם מדובר בנכס פרטי או בנכס מסחרי או משרד, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל חוות דעת שמאית ראשונית, האם כדאי לנסות להפחית את גובה התשלום.

service

מהו היטל השבחה?

לפני שנדבר על הפחתתו, ראוי שנשאל – "היטל השבחה מהו?". היטל השבחה אינו מס, אלא תשלום חובה החל על נכס מקרקעין אשר שוויו עלה (קרא עוד על הערכת שווי לנכס) עקב מתן הקלה, התרת שימוש חורג או אישור תכנית ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה (תכניות אשר אושרו החל מיום 01/07/1975 ), על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

עליית שווי המקרקעין תבוא עקב מתן אחד מהאישורים להלן:

  1. אישור תב"ע (תכנית בניין עיר) – לדוגמה: אישור תכנית המוסיפה או מגדילה אחוזי בניה בנכס.
  2. אישור הקלה – לדוגמה: חריגה מגבולות קווי בניין.
  3. אישור שימוש חורג – לדוגמה: שימוש בנכס המוגדר כשטח משרד לטובת מגורים.

איך מפחיתים היטל השבחה

גובה היטל ההשבחה הנו 50% מהעלייה בשווי המקרקעין כפועל יוצא ממתן האישור.
בעל המקרקעין ביום מתן אחד מהאישורים הנ"ל הנו האדם עליו חלה חובת התשלום.
מועד תשלום היטל ההשבחה נקבע ליום מימוש הזכויות, ז"א יום מכירת או העברת הזכויות בנכס, יום קבלת היתר בניה או יום תחילת השימוש החורג.
מועד חישוב ההשבחה הוא יום מתן האישור לשימוש חורג או ההקלה, או 15 יום מהיום שבו אושרה התכנית המשביחה.

בהתחשב בכך, יש לשאול את השאלה "איך מפחיתים היטל השבחה?".
ישנם מקרים מסוימים בהם יינתן פטור מהיטל ההשבחה, כגון בשכונה שהוכרזה כשכונת שיקום (כל עוד ההכרזה בתוקף), "אזור שיקום" (כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965), הרחבה של דירה ששטחה לא יעלה על 140 מ"ר (ובתנאים מסוימים נוספים), השבחה בגין בניית מרחב מוגן ועוד.
בקרקע המשמשת לבניית דירת מגורים או להרחבתה, שההשבחה בה נובעת מתמ"א 38 יהיה ההיטל בשיעור של 5% מההשבחה.

איך מפחיתים היטל השבחה?

מה שניתן לעשות לטובת הפחתת היטל השבחה הוא לערער על השומה.

באם ישנה מחלוקת על החיוב עצמו, ניתן לערער בתוך 45 יום מרגע הוצאת השומה לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.

באם ישנה מחלוקת על גובה החיוב ולא על עצם החיוב, ניתן בתוך 45 ימים לפנות ליו"ר מועצת השמאים ולבקש למנות שמאי מכריע.

 

 

אנו מלווים ומדריכים את הלקוח מרגע כניסתו למשרד, דרך כתיבת השומה ועד ייצוג הנישום אצל שמאי מכריע.

בכדי להגיע להפחתה מלאה או חלקית, מהדרישה לתשלום היטל ההשבחה, צריך ניסיון וידע רב, עבודת מחקר מעמיקה וסקירה מקיפה של נתונים רבים. כל זה, מאפשר לנו להגיע אל התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו.

לקבלת מידע נוסף על איך מפחיתים היטל השבחה ולקביעת פגישת ייעוץ בנושא הפחתת היטל השבחה צרו עמנו קשר טלפוני או דרך האתר.